Home

Pár slov úvodem...

Lékařský výzkum dosáhl takových pokroků, že koneckonců už na světě není zdravého člověka.
(Aldous Huxley)


Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde.
(Mark Twain)


Zdraví – to je taková ošklivá nemoc, říkají baktérie.
(Piet Hein)


Jednou z nejrozšířenějších nemocí je diagnóza.
(Karl Kraus)


Prevence chrání naše zdraví před zásahy lékařů.
(Milan Kenda)


Jestliže už je operace vykonaná, nikdo nemůže dokázat, že nebyla úplně potřebná.
(G. B. Shaw)


V mém věku si už nemohu dovolit cítit se špatně.
(Winston Churchill)


Kdo se chce dožít stáří, musí s tím začít už v mládí.
(Anglické přísloví)


Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci.
(Hippokrates – 460-377 př. Kr.)

 Hippokrates